START

Agilitech

Agilitech är ett litet konsultföretag med lång erfarenhet av hur man når uppsatta mål. Vi vet hur man gör saker på ett effektivt sätt utan att krångla till det. I de allra flesta fall är det så enkelt som att:


  1. Veta vad man vill uppnå
  2. Planera
  3. Genomföra
  4. Följa upp
  5. Ständig förbättring


Egentligen är det inte svårare än så här. Metoden är generell och går att tillämpa på de flesta situationer oavsett om det gäller speciella projekt eller utveckling av den löpande verkamheten. Men även om det ser enkelt ut på papperet så kan det vara en utmaning i verkligheten. Och ibland har man kanske inte den egna tiden som krävs.


En erfaren projektledare som har varit med förr och som kan sin verktygslåda med  metoder och processer kan göra stor skillnad, Både för att nå målen i rätt tid men också för att minimera risker och kostnader.


Agilitech hjälper er gärna med det ni behöver hjälp med. Vi har engagemanget, verktygslådan och kunskapen som behövs. En flexibel konsult på dina villkor.

Agilitech erbjuder TestCenter - ett online verktyg för effektivare testprojektledning.

Läs mer

Test Management made Easy

  • Projektledning
  • Kvalitetsutveckling
  • Verksamhetsutveckling

Projektledning

Effektiv projektledning, från start till mål. Flexibelt åtagande på era villkor.


Läs mer...

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsanalys, ledningssystem, rutiner, processer? Vi hjälper er att skapa ökad konkurrenskraft med starkt kundfokus, förbättrad struktur och effektivare processer.


Läs mer...

ISO 9001

Planerar ni att certifiera er för ISO 9001? Eller att utveckla ert befintliga lednings-system så att ni får ut mer av det? Behöver ni hjälp med internrevision?


Läs mer...