Verksamhetsutveckling

Agilitech

Verksamhetsutveckling

Framgångsrika företag följer med sin tid


Förändras eller gå under, sägs det. Alla organisationer behöver utvecklas för att inte stagnera. Man måste kunna bedöma i vilken riktning omvärlden rör sig och förstå hur det egna företaget behöver förändras utifrån det.

Detta kallar vi verksamhetsutveckling. Det kan ske gradvis, kontinuerligt eller i större förändringssteg.


Det börjar med ett grundligt målformuleringsarbete


Det dunkelt sagda är ofta det dunkelt tänkta sade Esaias Tegnér redan för 200 år sedan. Den tanken är fortfarande högst aktuell. Ett vagt formulerat mål fungerar dåligt som ledstång för det löpande arbetet. Det motsatta gäller; ett välformulerat mål hjälper organisationen att tänka rätt och göra rätt.


Att ha mål är inte målet. Målet är att nå resultat.


Målen är det viktiga förarbetet, sedan gäller det att metodiskt och uthålligt styra verksamheten mot dessa. Det gör man med en handlingsplan som beskriver åtgärder och aktiviteter samt metoder för hur uppföljning ska göras. Genom att regelbundet mäta och utvärdera hur man ligger till jämfört med sina mål kan man korrigera riktning eller takt. DSå når man önskade resultat!

Känner ni behov av att utveckla er verksamhet, utveckla er konkurrenskraft och ert erbjudande eller utveckla er organisation? Kanske skapa ett större fokus kring någon del av er verksamhet? Vill ni ha ett externt bollblank, eller någon som engagera driver genomförande-processen på ett strukturerat sätt så era mål verkligen nås? Kontakta mig för inledande diskussion. Jag har gedigen erfarenhet, metoder och verktygslåda som gör utvecklingsprojektet både effektivt och träffsäkert.