TestCenter

Agilitech

 

Test Management made Easy

Online verktyg för effektivare testprojekt

TestCenter är ett professionellt verktyg för effektivt hantering av testrelaterad information.

Det innehåller bl a stöd för hantering av:


  • Krav
  • Testfall
  • Testkörningar & Testresultat
  • Testresurser
  • Produktrelease
  • Dokumentation, filhantering


TestCenter är ett standardprogram "out-of-the-box" som är enkelt att komma igång med. Samtidigt är det ett kraftfullt verktyg som verkligen underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet. Dessutom kan det enkelt kundanpassas och integreras med andra system.