Projektledning

Agilitech

Projektledning

När det kommer till utvecklingsprojekt så kan jag hjälpa till med det mesta, oavsett om det handlar om utveckling av hårdvara eller programvara, små eller stora projekt.


Exempel:

  • Kravspecifikation, behovsanalys
  • Projektplanering, riskanalys
  • Projektledning
  • Test, verifiering, acceptanstestning
  • Dokumentation
  • Kvalitetssäkring