ISO 9001

Agilitech

ISO 9001

Man kan bedriva kvalitetsarbete på många olika sätt och med olika grad av ambition. Man kan vara högst framgångsrik i arbetet med företagets kvalitet utan att ens snegla på ISO 9001. Men det finns mycket samlad erfarenhet och klokskap i standarden som man kan dra nytta av, och det oavsett om man vill vara certifierad eller inte.

 

ISO 9001 standarden handlar om att ha koll på sina intressenter, förstå kraven som företaget har att leva upp till, arbeta målstyrt och med ständig förbättring. Standarden omsätter detta i ett antal kravpunkter som man ska uppfylla. För i princip alla typer av företag är ISO 9001 standarden en bra mall för hur man bör tänka och agera för att åstadkomma en verksamhet med starkt fokus på kunder, kundkrav och långsiktig lönsamhet.


Att vara certifierad för ISO 9001 är ett kvitto på att man bedriver sitt kvalitetsarbete på ett bra sätt. Det är också ett utmärkt sätt att visa upp för omvärlden att man är seriös i sitt kvalitetsarbete. Det skapar trovärdighet, ökar kundernas intresse och stärker konkurrenskraften.


Är ni intresserade av veta mer om ISO 9001 certifiering? Kontakta mig så hjälper jag er vidare. Jag kan bidra med exakt det ni vill ha hjälp med, allt från en kortare introduktion till större projekt.