OM OSS

Agilitech

Om oss

Agilitech är ett enmans konsultföretag med projektledning och verksamhets-utveckling och som specialitet. Mitt fokus på kvalitetsaspekterna är bottnat i övertygelsen att kvalitet lönar sig. Målen uppnås enklare, snabbare och billigare om man gör rätt.


Själv har jag mer än 30 års yrkeserfarenhet av IT, systemutveckling, produktutveckling, affärsutveckling och verksamhetsutveckling.


Min ledstjärna är situationsanpassat ledarskap; att inte krångla till det, vara konkret, lyfta fram det väsentliga och sortera bort det oviktiga.


Tanken bakom företagets logotyp är att att synliggöra verksamhetens alla påverkande delar för att kunna förbättra varje del och få organisationen att fungera som ett välsmort maskineri mot ett gemensamt mål.


Agilitechs affärsidé är att ge ett konkret och jordnära stöd åt företag som vill vidareutveckla sin verksamhet och vårda sin konkurrenskraft, t ex:


  • Affärsutveckling, verksamhetsutveckling, förändringsarbete
  • Metod och processutveckling
  • ISO 9001; utbildning, rådgivning, införande av kvalitetslednings-system, certifieringsförberedelser, internrevision
  • Projektledning, projektplanering, kravarbete, kvalitetssäkring


Det är ett brett arbetsområde men verktygslådan är i många fall likartad.

 

Länk till min LinkedIn